Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Потписан Споразум о сарадњи између ИРБРС и Агенције за развој малих и средњих предузећа РС

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) и Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа (РАРС) потписале су Споразум о пословно-техничкој сарадњи. Споразум је потписан у циљу реализације стратешких циљева одређених Развојним програмом Републике Српске 2007-2010, Стратегијом развоја малих и средњих предузећа РС 2006-2010 и Стратегијом Инвестиционо-развојне банке РС.

Споразум предвиђа међусобну размјену информација, едукацију, промоцију и остале облике сарадње по договору Споразумних страна. Међусобна размјена информација предвиђа да ће РАРС обезбиједити ИРБРС-у: информације о регионалним предностима и потенцијалима за улагање у појединим регионима и остале информације које могу допринијети квалитетнијој реализацији циљева ИРБРС. ИРБРС се обавезала да ће обезбиједити РАРС-у све потребне информације о условима и начину пласмана средстава фондова којима управља ИРБРС и друге расположиве информације о могућностима ангажовања РАРС-а. Споразумне стране су се сагласиле да са горе наведеним активностима започну одмах након потписивања овог споразума.