Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Потпуна транспарентност ИРБРС

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, у складу са принципом транспарентности управљања јавним средствима, омoгућила је свим заинтересованим да добију податке о количини додјељених финансијских средстава и корисницима тих средстава.

Сви подаци се налазе на интернeт страници банке www.irbrs.net. Сваки посјетилац интернет странице може приступити Бази података о пласираним кредитима, те кликом на поједину кредитну линију добити номиналне и графичке податке о расположивим и пласираним средствима као и линк на списак корисника кредита. У списку корисника објављена су имена корисника кредита, општина, банака преко којих је кредит пласиран, износ, итд.

ИРБРС је професионална финансијска институција која управља имовином  Републике Српске, уз уважавање принципа транспарентности, сигурности, профитабилности, ликвидности, дисперзије ризика и очувања и увећања реалне вриједности капитала. У складу с тим, ИРБРС је одлучна да јавности понуди све податке о свом раду и начину додјеле финансијских средстава.