Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS

Позајмице су законски инструмент усмјерен на очување привредне стабилности

С обзиром на то да су се у јавности појавиле одређене информације које су погрешно интерпретиране, чиме се наноси штета угледу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС), а у вези са позајмицама које је одобравала ИРБРС, у наставку је објашњење института позајмица.

Наиме, институт позајмица регулисан је Законом о привредним друштвима и његово кориштење је уобичајено у пословној пракси многих привредних друштава у Републици Српској и шире.

Позајмице су генерално одобраване и прије именовања садашњег директора и ни у ком случају се не ради о новом, у пословној пракси неуобичајеном финансијском инструменту. Наиме, у овом случају ријеч је о краткорочној интервентној мјери Владе Републике Српске која се проводи путем ИРБРС и то само у случајевима постојања потребе за превенирањем настанка и развоја значајнијих тржишних дисбаланса и очувања стабилности привређивања у укупном привредном амбијенту Републике Српске, чему смо недавно свједочили са појавом глобалне пандемије.

Као један од примјера одобравања позајмица издвајамо позајмице према друштвима „САВА СЕМБЕРИЈА“ д.о.о. Бијељина и „ВИТАМИНКА“ а.д. Бањалука чијим се одобрењем директно утицало на смањење негативних ефеката пандемије вируса корона, не само на пословање друштава корисника позајмица, већ и на стотине појединачних пољопривредних коопераната чије пословање и пословна егзистенција директно зависи од сарадње са наведеним друштвима.

Дакле, позајмице су даване искључиво у складу са одлукама Владе Републике Српске, односно Скупштине ИРБРС, према интерним процедурама, Политиком обезбјеђења пласмана и другим релевантним актима Банке. Слиједећи своје интерне процедуре и политике ИРБРС је дјеловала у правцу заштите имовинских интереса и финансијских потраживања, истовремено омогућавајући достизање приоритета и развојних потреба Републике Српске.

Молимо вас да имате у виду да, с циљем постизања веће флексибилности и прилагодљивости према потребама и преференцијама домаће привреде и становништа, планирање кредитних пласмана ИРБРС врши се према „категоријама корисника“ – кредитни пласмани правним лицима и кредитни пласмани физичким лицима, не и према појединачним финансијским производима које Банка нуди. У складу са таквом структуром прати се и реализација плана, путем периодичних извјештаја и годишњег Извјештаја о пословању ИРБРС и фондова. С циљем информисања јавности, сви реализовани пласмани приказани су путем извјештајних докумената ИРБРС, у склопу категорије корисника и намјене за коју су они одобравани.

На крају напомињемо да ИРБРС није профитно оријентисана финансијска институција, иако већ годинама послује позитивно, већ је примарна мисија ИРБРС развој Републике Српске, привредних друштава у Републици Српској, те најповољнији кредитни аранжмани на тржишту према физичким лицима.