Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Позитивна оцјена за учешће радника у приватизацији „ХПК“ Драксенић-Козарска Дубица

Управа ИРБРС позитивно је оцијенила захтјев радника „ХПК“ Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић-Козарска Дубица за куповину удјела државног капитала методом продаје запосленим у предузећу (ЕСОП).

Осамдесет и три запослена, од укупно 141, показали су интерес за куповину 1.244.500 акција, што представља 6,56% државног капитала односно 4,53% укупног капитала предузећа. Укупан број акција предузећа је 27.469.922, од чега је државни удио 68,99% и налази се у портфељу Акцијског фонда којим управља ИРБРС.

Управа ИРБРС оцијенила је да је више од 50% запослених у „ХПК“ показало заинтересованост за куповину државног капитала, што показује опредијељеност и вјеру радника у успјешност предузећа. Такође, учешће радника у приватизацији представља позитиван сигнал и стратешком партнеру. Број акција државног капитала Предузећа, који остаје након евентуалне продаје запосленим је 64,46% основног капитала, чиме је задржан већински пакет за даљу продају евентуалном стратешком партнеру.

Сваки радник остварује попуст од 1% за сваку годину радног стажа у предузећу, тако да се цијена по акцији, укључујући попуст, креће од 0,640 до 0,482 КМ. Рок плаћања, како су предложили запослени, је од пет до десет година.

Након позитивног мишљења ИРБРС радници треба да се изјасне да ли прихватају понуђену цијену, након чега ИРБРС овај захтјев радника  „ХПК“ упућује Влади Републике Српске на одобравање.