Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS

Позив банкама и МКД за изражавање интереса за учешће у Пројекту опоравка и подршке фирмама/пословним субјектима

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука путем Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука у наредном периоду на територији Републике Српске проводи Пројекат опоравка и подршке фирмама/пословним субјектима у Босни и Херцеговини (eng. Bosnia and Herzegovina Emergency Firm Support Project) намијењен пружању подршке опоравку пословних субјеката који су погођени економским утицајем пандемије COVID-19, и то кроз побољшање приступа финансирању и консолидоване програме јавне подршке. Пројекат се успоставља и реализује путем кредитног аранжмана Босне и Херцеговине са Свјетском банком – Међународном банком за обнову и развој, а састоји се од сљедећих компоненти:

  1. Компонента 1 – кредитна линија намијењена пружању субсидијарног финансирања за одабране финансијске институције које учествују у реализацији Пројекта (пословне банке и микрокредитне организације), а које ће осигурати под-зајмове за прихватљиве кориснике, односно микро, мала и средња предузећа, у сљедећим циљним групама:
  • Циљна група 1 – веома погођена предузећа, која се суочавају са падом бруто промета / обрта од најмање 20 процената у другом кварталу 2020. године у поређењу са другим кварталом 2019. године, и
  • Циљна група 2 – недовољно опслужена микро, мала и средња предузећа, односно предузећа која су инклузивна за жене, новооснована предузећа и предузећа у неразвијеним подручјима, која се уобичајено перципирају као предузећа високог ризика што резултује већим ограничавањем кредитирања за те групације потенцијалних крајњих корисника чак у уобичајеним условима пословања.
  1. Компонента 2 – јачање институционалног оквира и оквира програма као подршка опоравку предузећа преко услова заснованих на учинку (eng. performance-based conditions – PBC) гдје се осигурава релевантно финансирање програма за подршку Министарству развоја, предузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине и Министарству привреде и предузетништва Републике Српске како би: (1) усвојили годишњи акциони план и одредили буџет за програме који промовишу и подстичу усвајање технологија и дигитализације у фирмама са циљем повећавања продуктивности у периоду који ће услиједити након пандемије COVID-19; и (2) (i) успоставили механизам за мониторинг и евалуацију за процјену рада и ефикасност програма подршке и (ii) руководили свим програмима подршке за микро, мала и средња предузећа у Министарству у оквиру консолидованог оквира за мониторинг и евалуацију.

Укупна вриједност Пројекта износи 56 милиона евра од чега се 40% односно 22,4 милиона евра односи на Републику Српску. Пројекат ће у Републици Српској проводити Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (компонента 1, укупан износ 20,584 милиона EUR) и Министарство за привреду и предузетништво Републике Српске (компонента 2).

Борд директора Међународне банке за обнову и развој – Свјетске банке је на сједници одржаној 11.12.2020. године и званично одобрио пројекат, а Споразум о зајму између Свјетске банке и Босне и Херцеговине потписан је 08.02.2021. године.

Народна скупштина Републике Српске донијела је 17.02.2021. године Одлуку бр. 02/1-021-156/21 којом се прихвата задужење Републике Српске код Свјетске банке за Пројекат опоравка и подршке фирмама/пословним субјектима.

Након Одлуке Народне скупштине Републике Српске, до коначне ефективности, пројекат мора  проћи процедуру прихватања од стране надлежних институција Босне и Херцеговине и Републике Српске а што очекујемо у наредном периоду.

Имајући у виду потребу за што бржом припремом пројекта како би средства била доступна заинтересованим пословним субјектима, чињеницу да се са одабиром финансијских посредника који ће проводити пројекат мора сагласити и Свјетска банка као и специфичности пројекта које се односе на провођење политика заштите животне средине и социјалних питања, позивамо све заинтересоване банке и микрокредитна друштва који послују на територији Републике Српске, да изразе интерес за учешће у пројекту, како бисмо могли започети процедуру одабира финансијских посредника те се заједнички припремити за пуну ефективност пројекта.

Подаци о пројекту објављени су на веб страници Свјетске банке: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P174604

За све додатне информације можете се обратити на телефон 051 334 734 или на и-мејл goran.pupac@irbrs.org.