Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Представљени резултати Финансијског механизма за подршку локалном развоју у РС: корист за више од 120.000 грађана

Резултати Финансијског механизма за подршку локалном развоју у Републици Српској, који су данас представљени у Бањалуци, показали су да је у току прва два циклуса инвестирано скоро два милиона марака у 18 пројеката од којих је користи имало више од 120.000 грађана. Захваљујући Финансијском механизму, унапријеђена је комунална инфраструктура, те административне, здравствене и образовне услуге, у општинама и градовима Републике Српске. Пружена је и подршка у развоју руралних подручја и осигуран приход за више од 700 пољопривредних домаћинстава. Финансијски механизам директно доприноси реализацији развојних приоритета утврђених стратешким документима Републике Српске, а индиректан резултат је јачање међуопштинске сарадње и размјена знања и искустава на локалном нивоу.

Финансијски механизам је током прва два циклуса функционисао као заједничка иницијатива Министарства финансија РС и Министарства управе и локалне самоуправе РС, коју је реализовала Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС), уз подршку „Пројекта интегрисаног локалног развоја“ (ILDP) којег подржава Влада Швајцарске а проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP BiH).

“Презентација резултата Финансијског механизма показала је да овај приступ доприноси побољшању квалитета живота грађана, с обзиром да се пружа циљана подршка приоритетима који произилазе из стратегија развоја локалних заједница,” рекла је Адела Поздер-Ченгић, водитељица Сектора руралног и регионалног развоја UNDP BiH.

“Имајући у виду успјех Финансијског механизма и његове користи за локални развој, ја бих охрабрила Владу Републике Српске да прихватити овај механизам као истински домаћи инструмент и прошири његов секторски и финансијски обим. Финансијски механизам помаже локалним властима у рјешавању приоритета који се заснивају на стварним потребама грађана. Влада Швајцарске је спремна да пружи додатну подршку у овом подухвату”, рекла је Barbara Dätwyler Scheuer, директорица за сарадњу при Амбасади Швајцарске у БиХ.

Успјешни резултати показали су значај Финансијског механизма за локални развој те су у том смислу представници Амбасаде Швајцарске и UNDP-а, као и представници јединица локалне самоуправе изразили наду да ће Влада РС у наредном периоду у потпуности преузети власништво над овим финансијским инструментом.

„Влада Републике Српске је подржала Финансијски механизам, као одговор институција на развојне потребе јединица локалне самоуправе,“ рекла је Миланка Шопин, помоћница министрице у Министарству управе и локалне самоуправе РС, и истакла: „Успостављени Финансијски механизам препознат је у Стратегији развоја локалне самоуправе 2017-2021, као велика могућност за реализацију развојних потреба јединица локалне самоуправе, а посебно оних у категорији неразвијених и изразито неразвијених.“

„Финансијски механизам је подршка локалном развоју, и за успјешну реализацију развојних активности потребно је и у наредном периоду осигурати несебично залагање свих актера, а првенствено локалних заједница којима је овај инструмент и намијењен,“ рекао је Иван Видовић, извршни директор ИРБРС.

Европска унија (ЕУ) је EU IPA средствима осигурала финансијску подршку за трећи циклус Финансијског механизма, и тренутно је у току реализација девет пројеката вриједних више од милион марака, који се имплементирају путем ЕУ и UNDP пројекта „Локални интегрисани развој“ (ЛИР).