Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Продаја акција 14 предузећа на берзи

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука и Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe, организују продају пакета акција 14 емитената.

Датум одржавања аукцијa, као и трајање налога ће бити организовано сваког радног дана од 03.06.2013. до реализације продајног налога, а најкасније до 07.06.2013. године

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

Листа предузећа чије акције су предмет продаје налази се у приложеном документу.

[doc 297]