Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Продаја акција 28 предузећа на берзи

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука и Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe а.д. Бања Лука, заједничким налогом, организују аукције за продају пакета акција 28 емитената.

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

Датум одржавања аукције је сваког радног дана од 24.06.2013. до реализације продајног налога, а најкасније до 28.06.2013. године.

Листа предузећа чије акције су предмет продаје налази се у приложеном документу:

[doc 300]