Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza
[post_tags]

Продаја акција емитента „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe, из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, нуди на продају редовне акције емитента „КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

Назив акционарског друштва„КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука
Ознака ХОВKROS-R-A
Сједиште акционарског друштваБраће Пантића бр.2, 78000 Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности65.12 – остало осигурање
Укупан број акција20.668.191
Номинална вриједност акције (у КМ)1,00
Предмет продајеброј акција из АФРС4.768.192
% власништва23,07
Почетна продајна цијена (у КМ)за једну акцију0,193
за пакет акција920.261,056

Метод продаје је налогом „све или ништа“. Датум продаје је сваког радног дана од 10.10.2022. године дo рeaлизaциje прoдajнoг нaлoгa, a нajдуже дo 24.10.2022. године

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

Напомена:

У складу са чланом 61. Закона о друштвима за осигурање („Службени гласник Републике Српске“ број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19) „свако физичко или правно лице које намјерава да стекне, непосредно или посредно, квалификовани удио у неком друштву за осигурање које има сједиште у Републици Српској, мора претходно у писаном облику пријавити Агенцији за осигурање РС, односно да поднијети захтјев за издавање претходне сагласности“.