Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Продаја обвезница чији је емитент РС на берзи

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe, из портфеља Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука, Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, нуди на

ПРОДАЈУ
обвезнице чији је емитент Република Српска, како слиједи:

Р.б.ОзнакаНазивФондКоличинаЦијена (%)
1.RSBD-O05Република Српска 3,75% 06/09/24Фонд за развој и запошљавање РС1.80099,88
2.RSBD-O05Република Српска 3,75% 06/09/24Фонд за реституцију РС50099,88
3.RSBD-O10Република Српска 3,5% 06/03/24Фонд за развој и запошљавање РС3.000103,95
4.RSBD-O10Република Српска 3,5% 06/03/24Фонд за реституцију РС1.000103,95
5.RSBD-O18Република Српска 2% 08/04/25Фонд за развој и запошљавање РС19596,04
6.RSBD-O18Република Српска 2% 08/04/25Фонд за реституцију РС4.00096,04
7.RSBD-O18Република Српска 2% 08/04/25Акцијски фонд РС5.50096,04
8.RSBD-O19Република Српска 2% 16/04/25Фонд за развој и запошљавање РС10.00096,02

 

Датум продаје је сваког радног дана од 28.12.2020. године дo рeaлизaциje прoдajних нaлoгa, a нajкaсниje дo 31.12.2020. године.

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе.

Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).