Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Продаја пакета акција 10 емитената на берзи

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe, из портфеља Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, нуди на продају пакете акција 10 емитената.

Метод продаје је налогом „све или ништа“. Датум продаје је сваког радног дана од 04.06.2018. године дo рeaлизaциje прoдajнoг нaлoгa, a нajкaсниje дo 15.06.2018. године

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).