Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Продаја пакета акција 5 предузећа на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-677/19 од 25.10.2019. године на основу које се организује продаја пакета акција друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске:

Назив акционарског друштва„Млинпек“ АД Прњавор„Развитак“ АД Дворови Бијељина„Будућност“ АД Шамац„Сточар“ АД Бања ЛукаБРЦ „Шехер“ АД Бања Лука
Ознака ХОВMLPS-R-ARAZV-R-ABUDU-R-ASTOR-R-ASEHR-R-A
Сједиште акционарског друштваМагистрални пут 20, ПрњаворКарађорђева бб, Дворови БијељинаЦара Душана 45, ШамацМоравска, Бања ЛукаОд Змијања Рајка 391, Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности15610 – Производња млинских производа20522 – Производња предмета од сламе, прућа и сл.36120 – Производња резане грађе, амбалаже, столарије и осталих производа од дрвета15110 – Производња и обрада животињског меса55300 – Ресторани
Укупан број акција2.528.107854.2553.182.1855.882.7301.830.728
Номинална вриједност акције11111
Предмет продајеброј акција из АФРС302.545256.287954.6481.160.423193.190
% од укупног бр.11,96725530,00122929,99976419,72592710,552633
број акција из ФРРС50.64442.713159.109290.14532.203
% од укупног бр.2,0032385,0000294,9999924,9321491,759027
Укупан број акција на продаји353.189299.0001.113.7571.450.568225.393
% од укупног броја13,97049335,00125834,99975624,65807612,31166
Почетна продајна цијена (у КМ)за једну акцију0,110,140,190,130,45
за пакет акција38.850,7941.860,00211.613,83188.573,84101.426,85

I

Продаја пакета акција вршиће се у оквиру редовног берзанског трговања на Бањалучкој берзи, уношењем групних налога „све или ништа“, у трајању од 18.11.2019. године до реализације продајног налога, а најкасније до 22.11.2019. године.

II

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.org и Бањалучке берзе www.blberza.com.

III

Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

IV

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

V

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са Правилима Бањалучке берзе.

VI

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: + 387 51 334 730; 334 777