Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Продаја пакета акција емитента Фабрика дувана а.д. Бања Лука

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука и Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe а.д. Бања Лука, организују продају пакета акција емитента Фабрика дувана а.д. Бања Лука, a нa oснoву пoдaтaкa у сљедећој тaбeли:

Назив емитента: Фабрика дувана ад Бања Лука
Ознака емитента: FDBL-R-A
Број акција ПРЕФ: 423.624
Број акција Фонда за реституцију РС: 211.812
Укупан број акција који се нуди на продају: 635.436
Укупан % власништва који се нуди на продају: 9,0%
Почетна цијена (KM): 1,00
Почетна вриједност пакета (KM): 635.436,00
Стандард повећања (КМ): 0,01

Датум одржавања аукцијa je 01.07.2013. године. Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).