Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Продајa пакета акција предузећа Грaђeвинскo зaнaтствo и Tрaвуниja

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука и Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe а.д. Бања Лука, заједничким налогом, организују аукције за продају пакета акција сљедећих емитената:

Назив емитента: Грaђeвинскo зaнaтствo a.д. Tрeбињe Tрaвуниja a.д. Tрeбињe
Ознака емитента: GZAN TRAV
Број акција ПРЕФ: 37.791 177.388
% власништва ПРЕФ-а: 10,00% 10,00%
Број акција Фонда за реституцију РС: 18.895 88.695
% власништва Фонда за реституцију РС: 4,999921% 5,00%
Укупан број акција који се нуди на продају: 56.686 266.083
Укупан % власништва: 14,99% 15,00%
Почетна цијена по акцији: 0,16 КМ 0,57 KM
Почетна цијена пакета акција: 9.069,76 KM 151.667,31 KM
Стандард повећања цијене по акцији: 0,001 KM 0,01 KM
 

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

Датум одржавања аукције је сваког радног дана од 01.04.2013. до реализације продајног налога, а најкасније до 05.04.2013. године.