Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Продајa пакета акција предузећа Водовод а.д. Добој и Градска топлана а.д. Добој

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe а.д. Бања Лука и Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука, заједничким налогом, организују аукције за продају пакета акција сљедећих емитената:

Назив емитента: Водовод АД Добој Градска топлана АД Добој
Ознака емитента: VDVD-R-A GTDO-R-A
Број акција Фонда за реституцију РС: 405.060 371.883
% власништва Фонда за реституцију РС: 4,58194062% 4,82746195%
Број акција ПРЕФ: 810.119 743.765
% власништва ПРЕФ-а: 9,16% 9,65%
Укупан број акција који се нуди на продају: 1.215.179 1.115.648
Укупан % власништва: 13,74194062  14,47746195 
Почетна цијена по акцији: 0,46 КМ 0,75 КМ
Почетна цијена пакета акција: 558.982,34 836.736,00
Стандард повећања цијене по акцији: 0,01 KM 0,01 KM
 
Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

Датум одржавања аукције је сваког радног дана од 08.04.2013. до реализације продајног налога, а најкасније до 12.04.2013. године.