Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Продужење рока за подношење понуда на тендеру за пакет акција Енергоинвеста

На основу члана 20. став 4. и 5. Правила тендерске продаје (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/06, 48/11) и тачке 10. Јавног позива за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-8/1 ради продаје државног капитала у предузећу Акционарско друштво за угоститељство „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ Источно Ново Сарајево, објављеног дана 25.06.2012. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске АД Бања Лука, Видовданска 2, Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), објављује:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о продужењу рока за подношење понуда ради учешћа на тендеру под ознаком: IRB-T-8/1 за продају државног капитала у предузећу:

Акционарско друштво за угоститељство „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ Источно Ново Сарајево

1. Инвестиционо-развојна банка продужава рок за подношење понуда ради учешћа на тендеру под ознаком: IRB-T-8/1 за продају државног капитала у предузећу Акционарско друштво за угоститељство „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ Источно Ново Сарајево. Нови рок за подношење понуда истиче дана 04.09.2012. године у 12,00 часова. Понуде се подносе непосредно у Инвестиционо-развојној банци.

2. Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке дана 04.09.2012. године са почетком у 13,00 часова, а с циљем објављивања идентитета понуђача.