Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Пројекат побољшања доступности финансија за мала и средња предузећа – Оквир за преглед мјера заштите животне средине

У контексту припреме Пројекта побољшања доступности финансија за мала и средња предузећа који ће финансирати Свјетска банка, обавјештавамо јавност да је према смјерницама Свјетске банке потребно усвојити Оквир за преглед мјера заштите животне средине за Пројекат, с обзиром да је у предложеном Пројекту једино могуће финансирати активности ниског и средњег ризика по околину. Као предуслов за одобравање, сваки пројект Свјетске банке мора имати Оквир са дефинисаним процедурама и условима за процес прегледа заштите животне средине за све активности које ће се финансирати, а смјернице Банке намећу неопходност да сваки овакав Оквир прође кроз процес јавних консултација.

Овим путем нацрт наведеног Оквира чинимо доступним јавности и нудимо га као полазиште за процес јавних консултација. Да би одржали темпо припреме Пројекта, молимо све заинтересоване субјекте да се укључе у процес јавних консултација и да своје коментаре на нацрт Оквира доставе најкасније до 10. септембра 2009. године на e-mail mirko.bosnjak@irbrs.net или на адресу:

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске
Сектор за макроекономске анализе
Младена Стојановића 7
78000 Бања Лука

Достављени коментари биће прослијеђени особљу Свјетске банке те ће бити разматрани и по потреби уграђени у нацрт Оквира, након чега ће бити објављен и финални документ тог Оквира.