Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS

Пројекат за опоравак и подршку фирми у Босни и Херцеговини – Позив за достављање примједби и коментара

Пројекат за опоравак и подршку фирми у Босни и Херцеговини (енг: Bosnia and Herzegovina Emergency Firm Support Project) намијењен је пружању подршке опоравку предузећа која су погођена економским утицајем пандемије COVID-19, и то кроз побољшање приступа финансирању и консолидоване програме јавне подршке. Пројекат се успоставља и реализује путем кредитног аранжмана Босне и Херцеговине са Свјетском банком – Међународном банком за обнову и развој, а састоји се од сљедећих компоненти:

1. Компонента 1 – кредитна линија намијењена пружању субсидијарног финансирања за одабране финасијске институције које учествују у реализацији Пројекта (пословне банке и микрокредитне организације), а које ће осигурати под-зајмове за прихватљиве кориснике, односно микро, мала и средња предузећа, у сљедећим циљним групама:

  • Циљна група 1 – веома погођена предузећа, која се суочавају са падом бруто промета / обрта од најмање 20 процената у другом кварталу 2020. године у поређењу са другим кварталом 2019. године, и
  • Циљна група 2 – недовољно опслужена микро, мала и средња предузећа, односно предузећа која су инклузивна за жене, новооснована предузећа и предузећа у неразвијеним подручјима, која се уобичајено перципирају као предузећа високог ризика што резултује већим ограничавањем кредитирања за те групације потенцијалних крајњих корисника чак у уобичајеним условима пословања.

2. Компонента 2 – јачање институционалног оквира и оквира програма као подршка опоравку предузећа преко услова заснованих на учинку (eng. performance-based conditions – PBC) гдје се осигурава релевантно финансирање програма за подршку Министарству развоја, предузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине и Министарству привреде и предузетништва Републике Српске како би: (1) усвојили годишњи акциони план и одредили буџет за програме који промовишу и подстичу усвајање технологија и дигитализације у фирмама са циљем повећавања продуктивности у периоду који ће услиједити након пандемије COVID-19; и (2) (и) успоставили механизам за мониторинг и евалуацију за процјену рада и ефикасност програма подршке и (ии) руководили свим програмима подршке за микро, мала и средња предузећа у Министарству у оквиру консолидованог оквира за мониторинг и евалуацију.

3. Компонента 3 – Управљање пројектом: финансирање трошкова у вези са питањима оперативног управља Пројектом, набавкама, заштитним механизмима за животну средину и социјална питања, анкетирањима којима се прати имплементација Пројекта те ревизијом Пројекта.

Укупна вриједност Пројекта износи 56 милиона евра и његова средства биће распоређена између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. Пројекат ће имплементирати јединице за имплементацију пројекта (енг: Project Implementation Unit – PIU) које су смјештене у Инвестиционо-развојној банци Републике Српске и Министарству за привреду и предузетништво Републике Српске, односно Развојној банци Федерације Босне и Херцеговине и Министарству предузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине.

У циљу квалитетне и правовремене припреме Пројекта за опоравак и подршку фирми у Босни и Херцеговини, обавјештавамо јавност да је према смјерницама Свјетске банке потребно усвојити документе који су релевантни за питања заштите животне средине и друштвене одговорности те је потребно да исти прођу кроз процес јавних консултација.

Овим путем чинимо доступним јавности и нудимо као полазиште за процес јавних консултација, односно изношење примједби и коментара свих заинтересованих страна, сљедеће документе:

  1. План за преузимање обавеза за животну средину и социјална питања (енг: Environment and Social Commitment Plan – ESMS),
  2. План за ангажман интересних страна (енг: Stakeholder Engagement Plan – SEP), i
  3. Приједлог и оквир система за управљење животном средином и социјалним питањима за институције учеснице у Пројекту (енг: Environment and Social Management System).

Како би одржали предвиђену динамику припреме Пројекта, молимо све заинтересоване субјекте да се укључе у процес јавних консултација и да своје коментаре на претходне документе доставе најкасније до 07.10.2020. године до 15.00 часова на e-mail dusko.gluvic@irbrs.org или путем поште на адресу:

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске
Видовданска 2
78000 Бања Лука

Све достављене примједбе и коментари биће узети у разматрање приликом израде и усвајања коначних приједлога докумената, у сарадњи са особљем Свјетске банке.