Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Раст добити ИРБРС и фондова

У 2010. години, консолидована нето добит Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС) и повећање вриједности капитала фондова којима управља ИРБРС износила је 19,5 милиона КМ, што је за 16,5% више у односу на 2009. годину. Позитивни тренд раста добити присутан је и у 2011. години, у којој је за првих шест мјесеци консолидована нето добит износила 19,7 милиона КМ или 177,5% више у односу на исти период претходне године.
 
Са стањем на дан 12.10.2011. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске пласирала је укупно више од 878 милиона КМ, од чега се на пласмане путем кредитних линија и зајмова односи 704,7 милиона КМ, а 174 милиона КМ на пласмане у хартије од вриједности. Поврат пласираних средстава, закључно с данашњим даном је 100% и за 2011. годину износи 86 милиона конвертибилних марака. Остварена добит ИРБРС и фондова те средства од поврата већ пласираних средстава користе се за нова инвестициона улагања, односно кредитне пласмане и улагања у хартије од вриједности.