Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS
[post_tags]

Резултати финансијске подршке општинама

БАЊА ЛУКА – Финансијски механизам је први јавни инструмент за пружање подршке приоритетним развојним пројекатима локалних заједница у РС, а он следи принципе и правила грант шема која се примењују у земљама ЕУ.

Извршни директор Инвестиционо-развојне банке РС Иван Видовић истиче да је управо то и представљало највећи изазов за ИРБ РС у оперативном управљању и усмеравању овог финансијског инструмента.

Изузетно добри резултати који су постигнути током првог циклуса подршке, као и током другог циклуса финансирања који је у току, чине нас оптимистичним када је у питању дугорочна одрживост и перспективе Финансијског механизма. Осим тога, ИРБ РС је својеврсни пионир у подручју управљања јавним грант шемама, што је јасан показатељ намера да се делује проактивно према надолазећим изазовима и захтевима који произилазе из процеса приступања ЕУ – каже Видовић.

Шта бисте издвојили од тих резултата?

Имплементацијом одобрених пројеката, посредно и непосредно је омогућено побољшање приступа и квалитета јавних услуга за 16.500 грађана. Пројектним резултатима обухваћени су грађани у пет локалних заједница те, посредно, у још две општине захваљујући укључености њиховог становништва у систем примарне здравствене заштите коју обезбеђује корисник средстава Финансијског механизма. Директна, односно индиректна корист од спровођења пројеката идентификована је код 451 пољопривредног газдинства у руралним подручјима. Радује нас чињеница како се ефекти пројеката у подручју „јавних услуга“ не ограничавају искључиво на урбана средишта. Користи од њиховог спровођења доступне су и становништву у руралним срединама, чиме се доприноси одрживом развоју и тих подручја.

Да ли су партнери у пројекту, односно донатори, задовољни постигнутим резултатима?

Све партнерске институције исказале су посебно задовољство оствареним резултатима и њиховим утицајима на локалне заједнице широм РС. Постигнута је општа сагласност о оправданости успостављања, али и потреби за даљом афирмацијом, јачањем и развојем овог финансијског инструмента за пружање подршке локалним заједницама.

Какви морају бити пројекти да би се одобрила грант средства?

Избор пројеката за финансирање спроводи се на конкурентској основи, у складу са резултатима техничке евалуације, која се врши према критеријумима предвиђеним јавним позивом. Средства Финансијског механизма додељују се пројектима којима се постиже оптимално испуњење локалних развојних и осталих приоритених потреба, као и испуњење стратешких циљева РС у подручјима руралног и развоја јавних услуга. Посебни аспект у селекцији тиче се оцене одрживости резултата, јер је јасна намера за осигуравањем њихове дугорочне присутности у друштвеном, економском и социјалном амбијенту у којем се пројекат и предузима. Дакле, у условима ограничене расположивости средстава, настоје се подржати заиста најквалитетније развојне иницијативе.

Наведите нам карактеристике доброг пројекта?

Добар пројекат треба да испуни очекивања која се пред њега постављају, те да одговори на специфичне захтеве и потребе циљних група којима су и намењени. У конкретном случају Финансијског механизма, то је побољшање квалитета и доступности јавних услуга за грађане, односно стварање услова за одрживи економски развој руралних подручја, отварање нових радних места и самозапошљавање становништва на тим подручјима. Због тога се реализацијом одобрених пројеката омогућава унапређење услова и квалитета живота у локалним заједницама широм РС.

Колико је пројеката до данас подржано, односно колико је средстава донирано и уложено?

У оквиру два годишња циклуса финансирања подржали смо 18 пројеката локалних заједница, укупне вредности од више од два милиона КМ. Од овог износа, око 1,4 милиона КМ су грант средстава Финансијског механизма, док су остатак осигурале локалне заједнице, кроз суфинансирање пројектом предвиђених активности. Паралелно са спровођењем другог финансијског циклуса предузимају се и активности на припреми трећег циклуса, тако да објаву јавног позива за подношење пројектних предлога јединице локалне самоуправе могу да очекују већ у току идућег месеца.

Каква је будућност овог пројекта?

Потписали смо Меморандум за наставак сарадње на успостављеном Финансијском механизму у оквирном трајању од три године. Јединицама локалне самоуправе тиме ће бити осигурана доступност финансијске подршке за спровођење развојних пројеката. Поред тога, предузимају се активности на успостављању сарадње са још неким међународним институцијама како би се осигурала додатна средства за финансирање, те евентуално и проширење обухвата пројекта Финансијског механизма.

ИЗВОР: Еуроблиц