Search
Close this search box.

Заједничка продаја пакета акција 6 предузећа на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске организују заједничку продају пакета акција 6 друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске.

Види више »

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје удјела у предузећу „Фабрика за поцинчавање“ Сребреница

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, као овлашћени продавац, објављује јавни позив за учешће на тендеру ради продаје удјела у предузећу „Фабрика за поцинчавање“ Сребреница

Види више »

Заједничка продаја пакета акција 5 предузећа

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске организују заједничку продају пакета акција 5 друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске.

Види више »

Продаја акција емитента SHP Celex а.д. Бања Лука

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске нуди на продају акције емитента SHP Celex а.д. Бања Лука, из портфеља Фонда за реституцију Републике Српске, давањем налога „све или ништа“ у трајању од 24.08.2015. до 04.09.2015. године.

Види више »

Заједничка продаја пакета акција 11 предузећа

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске организују заједничку продају пакета акција 11 друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске.

Види више »

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција у предузећу “Тргопромет” а.д. Дервента

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске нуди на продају 2.338.200 акција у Акционарском друштву „ТРГОПРОМЕТ“ Дервента, што чини 90% укупног акцијског капитала наведеног друштва.

Види више »

Продаја пакета акција 13 предузећа

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске организују заједничку продају пакета акција 13 друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске.

Види више »