Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Упутство о начину поступања представника Акцијског фонда и Фонда за реституцију

Управа Инвестиционо-развојне банке РС је на 10. сједници одржаној 14.8.2007. године донијела Упутство о начину поступања представника Акцијског фонда Републике Српске А.Д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске А.Д. Бања Лука у скупштинама друштава капитала из портеља фондова.