Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS

Ускоро нови грантови за општине

Извор: Press RS

БАЊАЛУКА – Први циклус финансирања пројеката у општинама Републике Српске, кроз Финансијски механизам за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у РС, успјешно се реализује, у складу са планираном динамиком.

Укупна вриједност средстава у овом циклусу износила је 520 хиљада долара, oд чега је 400 хиљада обезбиједила Влада Швајцарске, а преосталих 120 хиљада Влада РС.

– Ускоро ћемо кренути са новим циклусом финансирања, са јасном намјером да Финансијски механизам постане дугорочно одрживи инструмент подршке локалним заједницама у постизању развојних циљева и приоритета – каже Снежана Вујнић, директорка Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС).

У интервјуу за Press Вујнићева је нагласила да је Финансијски механизам успостављен кроз заједничку инцијативу Министарства финансија РС, Министарства управе и локалне самоуправе РС, Владе Швајцарске, Развојног програма Уједињених нација (UNDP) и Инвестиционо-развојне банке РС.

Кажете да се први циклус финансирања успјешно реализује. Колико су поједине општине одмакле у реализацији својих пројеката? Да ли је можда било неких проблема у том процесу?

Пет пројеката већ је успјешно окончано, а у наредном периоду, крајем августа и током прве половине септембра, очекујемо завршетак и преостала три пројекта. До сада није било већих проблема у провођењу пројеката, захваљујући превасходно изузетном оперативном ангажману ИРБРС и безрезервној подршци која је пружена локалним самоуправама током процеса имплементације. Овдје свакако треба истакнути и изузетно добру међусобну сарадњу свих партнерских институција.

Какве врсте пројеката су општине претежно кандидовале за финансирање? Да ли су заступљенији били пројекти везани за побољшање квалитета јавних услуга или за развој привреде и пољопривреде на локалном нивоу?

Обје групе пројеката биле су заступљене, мада је нешто више било пројеката из области побољшања квалитета јавних услуга, усмјерених на повећање доступности и квалитета примарне здравствене заштите, затим опремања локалних комуналних предузећа те изградњу и реконструкцију водоводне инфраструктуре. С друге стране, пројекти из области развоја привреде и пољопривреде обухватили су подршку подизању нових воћњака и малињака, као и опремање и стављање у функцију једне хладњаче и двије сушаре за воће.

Какве ефекте очекујете након завршетка имплементације свих пројеката из овог циклуса? Да ли можда можете издвојити неки од пројеката који је био посебно успјешан?

Генерално, очекујемо да ће поменути пројекти позитивно утицати на побољшање квалитета и доступности јавних услуга, креирање нових радних мјеста те развој претежно руралних средина у Републици Српској. На тај начин, биће осигурано повећање квалитета живота за више од 16 хиљада становника на подручјима локалних заједница чији су пројектни приједлози одобрени за финансирање. Што се тиче појединачних пројеката, сваки од њих има своју причу, своје циљеве, ефекте и кориснике, и сви они су препознати као приоритети локалних заједница које су их кандидовале. Ипак, ако бисмо морали издвојити неке, то би свакако били пројекти општина Рудо и Купрес, у првом реду јер се ради о малим, неразвијеним локалним заједницама у којима су пројектни ефекти посебно видљиви.

Када очекујете да ће овај циклус финансирања бити формално окончан? Колико сте генерално ви и ваши партнери задовољни оствареним резултатима?

Први циклус финансирања биће завршен реализацијом свих пројеката, односно процјеном њиховог укупног социо-економског утицаја те припремом и усвајањем извјештаја о резултатима од стране Пројектног одбора и Владе РС. Намјера нам је да у склопу свечаности, која ће бити уприличена поводом потписивања уговора о додјели средстава са одабраним корисницима у склопу другог циклуса, представимо и резултате провођења првог циклуса Финансијског механизма чиме би он и званично био окончан. Општа је оцјена свих партнера да је први циклус финансирања био изузетно успјешан. У прилог томе, свакако говори и одлука о наставку реализације Финансијског механизма, односно о покретању другог циклуса финансирања локалних развојних приоритета.

Рекли сте да ће нови круг финансирања кренути ускоро. Да ли ће бити неких измјена, по питању намјене, корисника, расположивих средстава и сл.?

Очекујемо да јавни позив за додјелу средстава у склопу другог циклуса Финансијског механизма буде расписан у току августа мјесеца, непосредно након окончања процедура које претходе утврђивању методолошких смјерница за апликанте. Нису предвиђене значајније измјене када су у питању намјена и услови за додјелу средства, осим што су поједине одредбе, у складу са досадашњим искуством, учињене конкретнијим и прихватљивијим за потенцијалне кориснике. Ми се надамо, а томе ћемо свакако дати и свој значајан допринос, да ће нови циклус донијети још боље резултате, у потпуности афирмишући одрживост Финансијског механизма као дугорочног инструмента финансијске подршке локалним заједницама у Републици Српској.

Ипак, када се упореди број поднесених и одобрених пројектних приједлога у претходном циклусу, евидентно је да значајан број пристиглих приједлога тада није задовољио постављене критеријуме. Да ли сте можда планирали да у овом циклусу организујете неке обуке или едукације за општине, како би оне биле успјешније у писању својих пројектних апликација?

Тачно је да је у првом циклусу Финансијског механизма забиљежен одређен број пројектних приједлога који нису задовољили услове и критеријуме административне провјере, што је био услов за њихову евалуацију и учешће у конкурентском поступку одобравања. Како би се избјегло понављање сличне ситуације и у другом циклусу, планирано је организовање тзв. „отворених дана“ током којих ће се јединице локалне самоуправе у РС детаљније упознати са поступком и захтјевима аплицирања, као и са најчешћим грешкама које су чињене током припреме пројеката у склопу првог циклуса. Организовање овог догађаја управо има за циљ пружање подршке потенцијалним апликантима у процесу припреме и подношења пројектних приједлога.

Да ли актуелна криза у ЕУ, у контексту ситуације са Грчком и утицаја на стабилност евра, може имати неке негативне посљедице за реализацију овог новог циклуса финансирања?

Ми не очекујемо, у том смислу, било какве негативне импликације на провођење другог циклуса Финансијског механизма. Средства за ове намјене већ су обезбијеђена од стране Владе Републике Српске, из буџета за 2015. годину, као и од стране Владе Швајцарске, што је, уз сарадњу са UNDP-ом, довољна гаранција његове финансијске одрживости.