Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

[post_tags]

Усвојен Извјештај о процјени социо-економских утицаја за други циклус Финансијског механизма

Влада Републике Српске, на својој 126. сједници одржаној 25.05.2017. године, усвојила је Извјештај о процјени социо-економских утицаја другог годишњег циклуса Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2015-2016.

Извјештај пружа цјеловит увид у остварене резултате и постигнуте ефекте јавног финансијског механизма у односу на иницијално постављене циљеве и промовисане социо-економске и развојне приоритете локалних заједница и Републике Српске.

Такође, упућује на правце даљег побољшања његове ефикасности и ефективности, уједно преносећи „научене лекције“ за које су очекивања како ће бити корисне у упостављању сличних механизама финансирања – грант шема, концептуално и циљно усклађених са специфичностима потреба и приоритета свеукупног друштвено-економског раста и развоја Републике Српске и шире. Ради се о извјештају који се заснива на остварењу резултата и сагледавању њихове дугорочне одрживости са аспекта стратешких, развојно орјентисаних опредјељења локалних заједница чије испуњење, уједно, доприноси и постизању циљева и приоритета промовисаних стратешким документима Републике Српске.