Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Велики интерес за кредите из Развојног програма РС

Привредници и пољопривредници показали су велики интерес за кредите из Развојног програма РС. Представници ИРБРС презентовали су шест кредитних линија у осам општина источног дијела РС и упознали присутне са осталим активностима Банке. Привредници су углавном изразили задовољство каматним стопама и роковима отплате нових кредита.

Најчешћа питања пољопривредника и привредника су како аплицирати за кредит и да ли су потребни хипотека и жиранти за обезбјеђење кредита. Сви заинтересовани су обавјештени да се захтјеви за кредит подносе пословним банкама које потпишу уговор са ИРБРС, а услове обезбјеђења одређује пословна банка код које заинтересовано лице тражи кредит. Примјетна су била и одређена нереална очекивања грађана и привредника да је ријеч о бесповратним средствима.

Представници ИРБРС су нагласили да је ријеч о кредитима који су најповољнији на тржишту. Кредити су намјенски и њихова употреба ће се контролисати. Представници ИРБРС вршиће ненајављене контроле пословних банака и корисника, а у складу са Правилима сваки ненамјенски утрошен кредит сматраће се доспјелим и пословна банка ће одмах исплатити остатак дуга, увећан за 5% као својеврсни пенал.