Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Заједничка аукција за пакет акција предузећа Фабрика вијака а.д. Мркоњић Град

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Oдлуку број: 02-208/12 од 28.03.2012. године, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука Oдлуку број: УП-12-1/12 од 20.03.2012. године, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Oдлуку број: 1081/12 од 21.03.2012. године, Фонд здравственог осигурања Oдлуку број: 02/002-2260-4/12 од 15.03.2012. године, Фонд за дјечију заштиту Oдлуку број: 01-УО-907/12 од 13.03.2012. године, Друштво за управљање ЗИФ БЛБ Профит АД Бања Лука Oдлуку број: 04/12 од 20.03.2012. године и Скупштина општине Мркоњић Град Oдлуку број: 02-022-29/12 од 30.03.2012. године на основу којих се организује заједничка аукција за пакет акција предузећа из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске, Пензијског резервног фонда Републике Српске, Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске, ЗИФ БЛБ Профит АД Бања Лука и Општине Мркоњић Град.
 
Назив акционарског друштва „Фабрика вијака“ а.д. Мркоњић Град
Ознака ХОВ FVMG-R-A
Сједиште акционарског друштва Радничка бб, 70260 Мркоњић Град
Шифра и назив претежне дјелатности 28.740
Производња везних елемената, ланаца и сл.
Укупан број акција 5.841.779
Номинална вриједност акције (у КМ) 1,00
Предмет продаје Акцијски фонд Републике Српске 1.142.974
% од укупног брoja 19,565512
Фонд за реституцију Републике Српске 79.310
% од укупног брoja  1,357634
Пензијски резервни фонд Републике Српске 158.620
% од укупног брoja 2,715269
Фонд за ПИО Републике Српске 1.656.689
% од укупног брoja 28,359323
Фонд здравственог осигурања Републике Српске 301.041
% од укупног брoja 5,153242
Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске 5.788
% од укупног брoja 0,099079
ЗИФ БЛБ Профит АД Бања Лука 188.964
% од укупног брoja 3,234700
Општина Мркоњић Град 25.145
% од укупног брoja 0,430434
Укупан број акција на продаји 3.558.531
% од укупног броја 60,915193
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,15
за пакет акција 533.779,65
Стандард повећања цијене једне акције 0,01
НАПОМЕНА: У предузећу проведена реорганизација у стечају те је одређен надзор над провођењем стечајног плана.
 
I
Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи сваког дана од 23.04.2012.године до реализације продајног налога, а најкасније до 25.04.2012. године.
 
II
Подаци о пословним резултатима акционарског друштва могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com.
 
III
Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).
 
IV
Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника, за акције у власништву Акцијског фонда Републике Српске, наплаћује се од купца.
 
V
Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.
 
VI
Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла на берзи.
 
VII
Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: + 387 51 349-691; 334-766
Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: +387 51 228 480