Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Заједничка продаја пакета акција 3 предузећа на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-550/18 од 24.09.2018. године, а Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука Oдлуку број: УП-39-3/18 од 24.09.2018. године, на основу којих се организују заједничка продаја пакета акција друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске.

Назив акционарског друштва„Млинпек“ АД Прњавор„Глас Српске“ АД Бања Лука„Развитак“ а.д. Дворови, Бијељина
Ознака ХОВMLPS-R-AGLSS-R-ARAZV-R-A
Сједиште акционарског друштваМагистрални пут 20, ПрњаворСкендера Куленовића 93, Бања ЛукаКарађорђева бб, Дворови Бијељина
Шифра и назив претежне дјелатности15610 – Производња млинских производа22120 – Издавање новина20522 – Производња предмета од сламе, прућа и сл.
Укупан број акција2.528.1072.848.576854.255
Номинална вриједност акције111
Предмет продајеброј акција из АФРС302.545371.249256.287
% од укупног бр.11,967313,032830,0012
број акција из ФРРС50.644137.46342.713
% од укупног бр.2,00324,82575,0000
број акција из ПРЕФ101.288274.92785.425
% од укупног бр.4,00659,65149,9999
Укупан број акција на продаји454.477783.639384.425
% од укупног броја17,97727,509945,0011
Почетна продајна цијена (у КМ)за једну акцију0,1440,3200,171
за пакет акција65.444,69250.764,4865.736,68

  

I

Продаја пакета акција вршиће се у оквиру редовног берзанског трговања на Бањалучкој берзи,  уношењем групних налога „све или ништа“, у трајању од 15.10.2018. године до реализације продајног налога, а најкасније до 19.10.2018. године.

II

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.org и Бањалучке берзе www.blberza.com.

III

Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

IV

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

V

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са Правилима Бањалучке берзе.

VI

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: + 387 51 334 730; 334 777
Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: +387 51 228 480.