Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza
[post_tags]

Заједничка продаја пакета акција 60 предузећа на берзи

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa Лукa и Друштвo зa упрaвљaњe Пeнзиjским рeзeрвним фoндoм Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa Лукa oргaнизуjу продају пакета акција 60 емитента.

Датум продаје је сваког радног дана од 14.11.2022. године до реализације продајног налога, а најкасније до 28.11.2022. године.

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).