Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Заједничка продаја пакета акција 8 предузећа на берзи

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука и Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe а.д. Бања Лука, заједничким налогом „све или ништа“, организују продају пакета акција 8 емитената.

Наведене продаје ће бити организоване у периоду од 23.06.2014. године дo рeaлизaциje прoдajнoг нaлoгa, a нajкaсниje дo 04.07.2014. године.

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

Више информација у приложеном документу.

[doc 355]