Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Natura Vita Teslic

Закључак суда о продаји покретних ствари „Натура Вита“ д.о.о. Блатница – Теслић

С обзиром на то да корисник зајма, правно лице „Натура Вита“ д.о.о. Блатница – Теслић није измиривало уговором преузете обавезе према Фонду за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука давалац зајма раскинуо је уговор и покренуо извршни поступак пред надлежним судом с циљем наплате доспјелих потраживања у укупном износу од 2.264.034,34 КМ.

Пред Окружним привредним судом у Добоју води се извршни поступак, а суд је Закључком од 11. јула 2023. године (у прилогу) заказао за 22. август 2023. године прво рочиште за продају покретних ствари, опреме за производњу полутрајних производа, које се налазе у посједу извршеника, а које су према процјени вјештака машинске струке процијењене на укупну вриједност од 4.614.000,00 КМ.

Закључак суда можете преузети овдје: