Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Зграда Музеја савремене умјетности није била у програму приватизације

Увидом у програм приватизације и пратеће табеле за предузеће АД Аутопревоз, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) је утврдила да садашња зграда Музеја савремене умјетности РС није била исказана у пратећим табелама, тачније у табели 2 – грађевински објекти. Самим тим није ушла у вриједност имовине предузећа.

Уколико би се у даљњем поступку пред надлежним судовима утврдило да је зграда Музеја савремене умјетности власништво „Аутопревоза“, ИРБРС би примјенила члан 6 Уговора о продаји 24,32% државног капитала који гласи:

„Ако се након закључења овог уговора, вриједност имовине предузећа повећа по основу неког ранијег права, за које продавац није знао, јер није било приказано у програму приватизације, нити је ушло у укупну вриједност капитала предузећа, купци прихватају обавезу да доплате разлику продајне цијене у висини од 24,32% увећања вриједности те имовине. Обавеза плаћања разлике продајне цијене из претходног става овог члана доспијева у року од 7 дана од дана сазнања уговорних страна да је дошло до повећања вриједности имовине предузећа“.