Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Значај и резултати рада ИРБРС

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) пласирала је средства у укупном износу од око 1,3 милијарде КМ, од чега путем кредитних линија 1,1 милијарду КМ, те куповине хартија од вриједности 200 милиона КМ.

У претходном периоду, од укупног износа пласираних кредита, домаћи привредни субјекти подржани су са готово 760 милиона КМ. За финансирање реализације инфраструктуртних пројекатата одобрено је око 40 милиона КМ, док је преостали износ кредитних пласмана реализован путем стамбених кредита.

За реализацију пројекта запошљавања демобилисаних бораца Војске РС до сада су одобрена средства у износу од преко 5 милиона КМ, чиме су подржани пројекти самозапошљавања око 300 бивших бораца.

Кредитним пласманима ИРБРС омогућено је:
– очување 39.438 постојећих радних мјеста,
– отварање 4.733 нових радних мјеста,
– стамбено збрињавање 3.792 корисника стамбених кредита и чланова њихових породица под изузетно повољним условима.

Учешће кредитних пласмана ИРБРС домаћој привреди у укупној кредитној подршци банкарског сектора, повећано је са 5,0% на крају 2008., на 19,6% на крају првог полугодишта 2012. године.

Удио стамбених кредита ИРБРС у укупним стамбеним кредитима банкарског система Републике Српске повећао се са 10,3% на крају 2008., на 29,3% на крају првог полугодишта 2012. године.

Средства пласирана у хартије од вриједности имају сљедећу структуру:
– привреда: 100 милиона КМ,
– јединице локалне самоуправе: 58 милиона КМ,
– финансијски сектор: 27 милиона КМ,
– државне обвезнице: 15 милиона КМ.

ИРБРС је највећи домаћи институционални инвеститор. У просјеку, око 1/5 укупног промета на Бањалучкој берзи чине управо инвестиције ИРБРС.

У претходном периоду, ИРБРС је успоставила добру сарадњу са сличним развојним институцијама из региона, попут Хрватске банке за обнову и развој, те Словенске извозне и развојне банке.

ИРБРС је успјешно реализовала финансијске аранжмане са Свјетском банком у износу од 19,1 милион евра и Европском инвестиционом банком, у износу од 50 милиона евра.

У нареденом периоду, извјесно је продужење аранжмана са међународним финансијским институцијама, и то са Свјетском банком за 36 милиона евра, те Европском инвестиционом банком, за 60 милиона евра.

Од почетка 2012. године, ИРБРС је постала придружена чланица Европског удружења јавних банака што представља јединствено признање за све досадашње резултате, али и прилику за њену даљу међународну промоцију и афирмацију.