Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Заједничка продаја пакета акција 5 предузећа на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-321/21 од 11.06.2021. године, а Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука Oдлуку број: УП-27-1/21 од 14.06.2021. године, на основу којих се организујe заједничка продаја пакета акција друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске:

Назив акционарског друштва„Млинпек“ АД Прњавор„Будућност“ АД Шамац„Сточар“ АД Бања ЛукаБРЦ „Шехер“ АД Бања ЛукаПД „Семберија“ АД Бијељина
Ознака ХОВMLPS-R-ABUDU-R-ASTOR-R-ASEHR-R-ASEMB-R-A
Сједиште акционарског друштваМагистрални пут 20, ПрњаворЦара Душана 45, ШамацМоравска, Бања ЛукаОд Змијања Рајка 391, Бања ЛукаНово село бб Бијељина
Шифра и назив претежне дјелатности15610 – Производња млинских производа36120 – Произв.рез.грађе, амбалаже, стол. и осталих производа од дрвета15110 – Производња и обрада живот.меса55300 – Ресторани01110- гајење житарица и других усјева и засада
Укупан број акција2.528.1073.182.1855.882.7301.830.72833.560.000
Номинална вриједност акције11111
Предмет продајеброј акција из АФРС302.545954.6481.160.423193.1902.501.324
% од укупног бр.11,96725529,99976419,72592710,5526337,453290
број акција из ФРРС50.644159.109290.14532.203279.852
% од укупног бр.2,0032384,9999924,9321491,7590270,833886
број акција из ПРЕФ101.288318.219580.28864.405559.705
% од укупног бр.4,00647610,0000169,8642643,5179991,667774
Укупан број акција на продаји454.4771.431.9762.030.856289.7983.340.881
% од укупног броја17,97696944,99977234,5223415,8296599,95495
Почетна продајна цијена (у КМ)за једну акцију0,130,140,090,330,19
за пакет акција59.082,01200.476,64182.777,0495.633,34634.767,39

I

Продаја пакета акција вршиће се у оквиру редовног берзанског трговања на Бањалучкој берзи, уношењем групних налога „све или ништа“, у трајању од 05.07.2021. године до реализације продајног налога, а најкасније до 30.07.2021. године.

II

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.org и Бањалучке берзе www.blberza.com.

III

Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

IV

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

V

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са Правилима Бањалучке берзе.

VI

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: + 387 51 334 730; 334 777
Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: +387 51 228 480.