Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza
[post_tags]

Продаја обвезница чији је емитент Република Српска

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe, из портфеља Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, нуди на продају обвезнице чији је емитент Република Српска : 

РбОзнака ХоВНазив емитента / каматна стопа, доспијеће емисијеФондКоличинаЦијена (%)
1RSBD-O32Република Српска 5,00% 16/09/29Акцијски фонд Републике Српске5.000100,00
2RSBD-O32Република Српска 5,00% 16/09/29Фонд за реституцију Републике Српске390100,00

Датум продаје је сваког радног дана од 05.04.2023. године дo рeaлизaциje прoдajних нaлoгa, a нajкaсниje дo 30.04.2023.године.

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).